Slider 0 - home - Improving dectection NL
Slider 0 - home - Improving dectection NL
Verbeterde detectie van borstkanker door compressie met optimale druk
Slider 2
Slider 2
Een vergelijkbare ervaring van het borstonderzoek jaar na jaar.
Slider 4
Slider 4
Vrouwvriendelijker borstonderzoek door het vermijden van extreme drukken.
Slider 6 Home
Slider 6 Home
Een vergelijkbare ervaring van het borstonderzoek jaar na jaar.
Slider 7 Home
Slider 7 Home
Gepatenteerde technologie die de borstcompressie beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

Verbeterde borstkankerdetectie door compressie met een optimale druk

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 150 miljoen mammografie onderzoeken verricht. Recente studies hebben aangetoond dat het gebruik van te lage drukken kan leiden tot meer recalls en fout-positieven. Het gebruik van te hoge drukken kan de detecteerbaarheid van borstkanker verminderen. De enige manier waarop drukgeleide compressie reproduceerbaar kan worden uitgevoerd, tijdens met maken van een mammogram, is door de Sensitive Sigma™ Paddle te gebruiken.

Optimaliseer de compressie op 75mmHg

De relatie tussen de druk tijdens het aandrukken van de borst en de screeningsprestatie is onlangs onderzocht in de studie; “Influence of breast compression pressure on the performance of population-based mammography screening” en werd gepubliceerd in Breast Cancer Research 2017, 19:126 (DOI:10.1186/s13058-017-0917-3). De onderzoekers berekenden de gebruikte compressiedruk tijdens 113.464 screeningsmammogrammen. Voor vijf verschillende drukgroepen werd de screeningsprestatie bepaald. De mate van borstkankerdetectie en de positief voorspellende waarde waren optimaal voor de middelste drukgroep.

 

Wij zijn geïnspireerd om mammografie te verbeteren en vrouwvriendelijker te maken. Onze nieuwe Sensitive Sigma™ Paddle maakt het mogelijk om geen onnodig hoge druk meer uit te oefenen op de borst. Hierdoor verbetert de borstkankerdetectie en is de procedure jaar in jaar uit een vergelijkbare ervaring.

Betere kwaliteit en dus klinische voordelen

Succesvolle klinische studies en ervaringen met > 3.000 patiënten


De huidige mammografie compressie richtlijnen zijn gebaseerd op basis van kracht, het streven naar een aantal kilo’s per borst (daN). Het resultaat is een grote verscheidenheid aan interpretaties, waarbij kleinere borsten in verhouding meer worden gecomprimeerd.De Sensitive Sigma™ Paddle heeft duidelijke voordelen

De Sensitive Sigma™ Paddle lost de problemen van onder- en over-compressie op, door te standaardiseren op een optimale druk rond 75 mmHg. Onder-compressie resulteert in foto’s met een te laag contrast, bewegingsartefacten en een hogere gemiddelde glandular dose (AGD). Over-compressie leidt tot onnodige pijn, afname in de waarneembaarheid van tumoren en negatieve ervaring van de patiënt. Klinische studies tonen positieve resultaten en verbeterde ervaringen bij het gebruik van de Sensitive Sigma™ Paddle.1.


75mmHg als heldere richtlijn

De procedure van het positioneren van de borst is exact hetzelfde, maar op het moment dat onze aandrukplaat de borst raakt, registreren wij met behulp van slimme innovatieve sensoren informatie over de grootte van de borst die niet eerder beschikbaar was. Dit maakt het mogelijk de borst op basis van druk te comprimeren en dus rekening te houden met de borstgrootte en stijfheid van het weefsel. LED-lampjes op de aandrukplaat geven aan wanneer de optimale druk is bereikt. De controle en regie blijft altijd in handen van degene die het onderzoek uitvoert. Desgewenst is het laatste stukje borstcompressie handmatig uit te voeren. 

Optimale druk

De Sensitive Sigma™ Paddle geeft direct visuele informatie over de opgebouwde druk. Hierdoor is in één oogopslag inzichtelijk wanneer de optimale druk is bereikt en wordt onder- of over-comprimeren van de borst voorkomen. De standaardisatie rond 75 mmHg is een heldere richtlijn die jaar in jaar uit resulteert in een vergelijkbare ervaring zonder onnodige pijn voor de patiënt. 

Personalized compression

 

Compressie op maat
De Sensitive Sigma™ Paddle meet iedere borst afzonderlijk en optimaliseert de compressie voor elke patiënt/cliënt rond 75 mmHg.

 

No unnecessary discomfort

 

Voorkomen van onnodige pijn
De druk op de borst is direct inzichtelijk en in één oogopslag waar te nemen. Deze informatie geeft duidelijk feedback en voorkomt dat er meer druk gegeven wordt dan strikt noodzakelijk.

 

Standardize on pressure

Een vergelijkbare ervaring
Het standaardiseren op een druk rond 75 mmHg resulteert, jaar in jaar uit, in een vergelijkbare samendrukking van borsten. Hierdoor weet de patiënt, of cliënt, voortaan beter wat zij kan verwachten.

 

Measure size and shape

Individuele meting
De innovatieve sensoren meten iedere borst afzonderlijk. Op basis van borstgrootte en stijfheid van het weefsel berekenen wij de benodigde druk voor een optimale compressie. 

 

Highly reproducible procedure

 

Vergelijkbare beeldkwaliteit
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het platdrukken op basis van druk minstens zo goed is en resulteert in uitstekend vergelijkbare röntgenfoto’s.

 

Optimal compressionVoorkomen van extreme drukken
Het vermijden van onder- of over-compressie is direct een gevolg van het standaardiseren op druk. Het resultaat is een vrouwvriendelijker en geöptimaliseerd onderzoek.

 

Patented tecnology

 

Gepatenteerde technologie
De Sensitive Sigma™ Paddle bevat geavanceerde en gepatenteerd technologie die de borstcompressie beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor een optimaal mammogram.